HomeLidmaatschap

Lidmaatschap

Aanmelding geschiedt door het volledig ingevulde aanmeldingsformulier in te leveren bij de ledenadministratie (Peter Raatjes, De Weijert 6, 7991 BP Dwingeloo) of via het volgende emailadres:ledenadministratie@volleybal-dok.nl

Afmelding dient schriftelijk te geschieden voor 1 juni van ieder jaar bij de ledenadministratie.

Bij tussentijdse opzegging is contributie verschuldigd voor het lopende halfjaar van de opzegging. Kosten van reeds aangevraagde spelerskaart (Nevobocontributie) blijven altijd verschuldigd.

Vrijwilligerswerk

Van leden of ouders van leden wordt verwacht af en toe hand en spandiensten te verrichten voor de vereniging.

Pak je voordeel van het Nevobo lidmaatschap

Als Nevobo-lid krijg je korting op kaarten voor de evenementen die door de Nevobo georganiseerd worden. Daarnaast kun je gebruik maken van scherpe aanbieden van de partners van de Nevobo en kun je met korting je zorgverzekering, de Sportpolis, afsluiten bij Zilveren Kruis Achmea. Alle voordelen en acties zijn vind je steeds op www.volleybal.nl/leden .

Voor alle informatie over de wedstrijden en resultaten van je team/vereniging, kijk je ook www.volleybal.nl . Hier vind je ook algemene informatie, het laatste nieuws en de evenementenkalender, met o.a. alle wedstrijden van de nationale teams.

Als je je eenmalig gratis registreert (dat kan ook heel envoudig met je Facebookaccount) op volleybal.nl, dan kun je daarna je eigen teampagina creëren, je favoriete team(s) toevoegen en volgen, je tegenstander uitdagen en je vrienden op de hoogte brengen van de prestaties van je team.

Om gebruik te maken van de voordelen van het lidmaatschap van de Nevobo, moet je je Nevobo relatienummer weten. Deze staat op je spelerskaart, maar je kunt je relatienummer ook altijd opvragen bij de ledenadministratie.

Contributie

Seizoen 2020/2021

De basiscontributie is voldoende voor 1 training per week. DOK staat bekend om zijn goede jeugdopleiding, en in de visie van DOK is het nodig om minimaal 2x per week te trainen. Om deze extra trainingen te bekostigen, geldt pakket A sinds het seizoen 2013/2014 voor iedereen die 2x per week training heeft, en pakket B geldt voor iedereen die 3x per week training heeft.

De Nevobo-contributie en het kledingfonds worden verdeeld over de seizoenskwartalen, zodat de gehele Nevobocontributie, verenigingscontributie en het kledingsfonds in 4 gelijke kwartaalbedragen wordt geïncasseerd. De jaarlijkse incasso ronde voor alleen de Nevobo-contributie vervalt.

Verenigingscontributie

Recreanten

Jeugd tot 12 jaar basis

Jeugd 12 tot 18 jaar basis

Senioren basis

Extra pakket A : 2 dagen per week training

Extra pakket B : 3 dagen per week training

Nevobo contributie

Nevobo contributie jeugd tot 12 jaar

Nevobo contributie jeugd 12 tot 18 jaar

Nevobo contributie senioren

Kledingfonds

Eigen bijdrage kledingfonds

via incasso per seizoenskwartaal

€     28,50

€     23,00

€     27,50

€     32,50

€     13,00

€     23,00

€       7,50

€      23,75

€      27,50

€       2,50

 • Bij niet automatische betaling wordt er 2,50 euro per transactie aan extra kosten in rekening gebracht
 • Bij een eerste herinnering wordt er € 2,50 en bij een tweede herinnering wordt er € 5,00 extra in rekening gebracht.
 • Basis bestaat uit 1 dag per week training
 • Extra pakket A: 2 dagen per week training
 • Extra pakket B: 3 dagen per week training
 • Standaard wordt de verenigingscontributie geïnd die voor jouw team geldt. Je kunt er voor kiezen om 1x per week te trainen. Geef dit dan zelf door aan je trainer én aan de ledenadministratie. Je krijgt dan pakket A niet meer in rekening gebracht.
 • Per seizoen zal bepaald worden wat de basistraining per team is. Voor het seizoen 2019/2020 geldt dat de training op maandag de basistraining is. Wanneer je er voor kiest om 1x per te gaan trainen, dan train je dit seizoen dus alleen op maandag. Uitzonderingen zijn Heren 1 (basistraining op woensdag) en Dames 1 (basistraining op donderdag).
 • Wanneer je door ziekte of blessures een heel seizoenskwartaal niet hebt getraind, dan bestaat de mogelijkheid om de verenigingscontributie terug te vragen. Stuur je verzoek inclusief reden dan per mail naar de ledenadministratie.
 • De contributie wordt in 4 keer geïnd: in oktober, november, januari en maart.
 • De volleybalkwartalen zijn anders ingedeeld dan dan normale kwartalen, omdat er in de maanden mei t/m augustus nauwelijks nog gevolleybald wordt. We hanteren daarom de volgende seizoenskwartalen:
  – 1e seizoenskwartaal : augustus, september, oktober
  – 2e seizoenskwartaal : november, december
  – 3e seizoenskwartaal: januari, februari
  – 4e seizoenskwartaal: maart, april, mei, juni, juli
  Deze seizoenskwartalen worden gebruikt voor het incasseren van de contributie.
 • De eigen bijdrage voor het kledingfonds wordt tegelijkertijd met de contributie geïnd.
 • Opzeggingen worden verwerkt per 1 juni en 1 januari van het betreffende seizoen
 • De peildatum voor vaststelling van de leeftijd voor de contributies is 30 september van het lopende seizoen.
Jeugdsportfonds

Woont u in de gemeente Westerveld en heeft u minderjarige kinderen? Dan biedt de gemeente een aantal regelingen waar u als ouder gebruik van kunt maken als u een lager inkomen heeft. Eén van die regelingen is het jeugdsportfonds.

Het jeugdsportfonds betaalt de contributie, kleding en eventuele attributen voor uw kind. Hiervoor is in het jeugdsportfonds een bedrag van maximaal €225,- per kind per jaar beschikbaar. U kunt dit bedrag aanvragen via een tussenpersoon. Kim Dijkstra, beweegcoach van de gemeente Westerveld is één van die tussenpersonen. U kunt contact met haar opnemen via: beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl

Volleybal DOK

Volg ons voor actueel nieuws op Facebook!

Over DOK

Bezoekadres:
Westeinde 1A, 7991 RS DWINGELOO

telefoon sporthal:
0521591366

Recente berichten

Ons privacybeleid