HomeContributie

Wesseling DOK staat bekend om zijn goede jeugdopleiding. In de visie van DOK is het nodig om minimaal 2x per week te trainen. De basiscontributie is voldoende voor 1 training per week. Om de extra trainingen te bekostigen, geldt pakket A sinds het seizoen 2013/2014 voor iedereen die 2x per week training heeft, en pakket B geldt voor iedereen die 3x per week training heeft.

De Nevobo-contributie en het kledingfonds worden verdeeld over de seizoenskwartalen, zodat de gehele Nevobo-contributie, verenigingscontributie en het kledingfonds in 4 gelijke kwartaalbedragen wordt geïncasseerd. De jaarlijkse incassoronde voor alleen de Nevobo-contributie vervalt.

Verenigingscontributie

Recreanten

Jeugd tot 12 jaar basis

Jeugd 12 tot 18 jaar basis

Senioren basis

Extra pakket A: 2 dagen per week training

Extra pakket B: 3 dagen per week training

Nevobo contributie

Nevobo contributie jeugd tot 12 jaar

Nevobo contributie jeugd 12 tot 18 jaar

Nevobo contributie senioren

Kledingfonds

Eigen bijdrage kledingfonds

via incasso per seizoenskwartaal

€     28,50

€     23,00

€     27,50

€     32,50

€     13,00

€     23,00

€       7,50

€      23,75

€      27,50

€       2,50

 • Bij niet-automatische betaling wordt € 2,50 per transactie aan extra kosten in rekening gebracht
 • Bij een eerste herinnering wordt € 2,50 en bij een tweede herinnering wordt € 5,00 extra in rekening gebracht.
 • Basis: 1 dag per week training / Extra pakket A: 2 dagen per week training / Extra pakket B: 3 dagen per week training
 • Standaard wordt de verenigingscontributie geïnd die voor jouw team geldt. Je kunt er voor kiezen om 1x per week te trainen. Geef dit dan zelf door aan je trainer én aan de ledenadministratie. Je krijgt dan pakket A niet meer in rekening gebracht.
 • Per seizoen wordt bepaald wat de basistraining per team is. Voor het seizoen 2021/2022 geldt dat de training op maandag de basistraining is. Wanneer je er voor kiest om 1x per te gaan trainen, dan train je dit seizoen dus alleen op maandag. Uitzonderingen zijn Heren 1 (basistraining op woensdag) en Dames 1 (basistraining op donderdag).
 • Wanneer je door ziekte of blessures een heel seizoenskwartaal niet hebt getraind, dan bestaat de mogelijkheid om de verenigingscontributie terug te vragen. Stuur je verzoek inclusief reden dan per mail naar de ledenadministratie.
 • De contributie wordt in 4 keer geïnd: in oktober, november, januari en maart.
 • De volleybalkwartalen zijn anders ingedeeld dan dan normale kwartalen, omdat er in de maanden mei t/m augustus nauwelijks nog gevolleybald wordt. We hanteren daarom de volgende seizoenskwartalen:
  • 1e seizoenskwartaal: augustus, september, oktober
  • 2e seizoenskwartaal: november, december
  • 3e seizoenskwartaal: januari, februari
  • 4e seizoenskwartaal: maart, april, mei, juni, juli
   Deze seizoenskwartalen worden gebruikt voor het incasseren van de contributie.
 • De eigen bijdrage voor het kledingfonds wordt tegelijkertijd met de contributie geïnd.
 • Opzeggingen worden verwerkt per 1 juni en 1 januari van het betreffende seizoen
 • De peildatum voor vaststelling van de leeftijd voor de contributies is 30 september van het lopende seizoen.

Volleybal DOK

Volg ons voor actueel nieuws op Facebook!

Over DOK

Bezoekadres:
Westeinde 1A, 7991 RS DWINGELOO

telefoon sporthal:
0521591366

Ons privacybeleid