Ledenvergaderingen

DOK houdt minimaal 1x per jaar een ledenvergadering. Vaste punten in de ledenvergadering zijn:

 • Financieel overzicht vorig seizoen
 • Verslag kascommissie
 • Begroting huidig seizoen
 • Bestuursverkiezingen

aangevuld met (indien relevant):

 • wijzigingen in contributie
 • wijzigingen in beleid

Voor de ledenvergadering worden alle leden en ouders van jeugdleden uitgenodigd. De ledenvergadering is de plaats om jouw mening over het beleid van de vereniging weer te geven, en met verbetervoorstellen te komen.

Op maandag 30-oktober-2017 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze volleybalvereniging. We nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn. We beginnen om 19.00 uur in sporthal De Hulsebosch. We zullen het afgelopen jaar doornemen en de financiële situatie van de vereniging bespreken. Tevens is er voldoende ruimte om alle vragen die er leven bij de leden en hun ouders te beantwoorden. Ook leden van de Technische Commissie zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Jaarverslag 2016-2017
 3. Financiële jaarverslag 2016-2017
 4. Verslag Kascommissie
 5. Samenstelling nieuwe kascommissie
 6. Begroting huidige seizoen
 7. Herbenoeming bestuursleden Geke Jonkers (secretaris) en Gieneke Hessels (algemeen bestuurslid)
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Onlangs is het beleidsplan voor de komende jaren en de visie voor de lange termijn vernieuwd. Het beleid van DOK (inclusief de visie) is te vinden in het menu Vereniging op deze website. Uiteraard is het mogelijk om aanstaande maandag vragen te stellen over de visie en het beleidsplan.


De notulen van de laatste ledenvergaderingen zijn hieronder te vinden.

Twitter mee ! #wesselingdok