Het beleid van DOK

Visie volleybalvereniging GO4IT DOK

In 1962 is volleybalvereniging DOK opgericht door enkele enthousiastelingen uit Diever en Dwingeloo. En 55 jaar later wordt er nog steeds volop gevolleybald bij DOK.

Volleybalvereniging DOK is een breedtevereniging waar iedereen op zijn of haar eigen niveau leuk kan volleyballen. Tevens is DOK een dorpsvereniging waar iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen.

DOK heeft een brede jeugdlijn, waar zowel meisjes als jongens op hun eigen niveau kunnen trainen en in teams wedstrijden kunnen spelen.

Bij de vrouwen spelen op dit moment 3 damesteams. Het hoogste niveau is hoofdklasse. Het spelen van divisieniveau past in onze vereniging, maar het is geen doel op zich.

Helaas is de herentak de afgelopen 10 jaar kleiner geworden. Door het jongensvolleybal meer aandacht te geven dan de afgelopen jaren hopen we dat onze vereniging ook weer een jongensteam krijgt.

Ook leden die geen wekelijkse wedstrijden willen spelen, de recreanten, krijgen leuke en goede trainingen binnen onze vereniging. Voor elk wat wils bij DOK.

Volleybalvereniging DOK is een dorpsvereniging, daarmee bedoelen we dat onze leden, vrijwilligers en sponsoren uit de omgeving komen. Iedereen kent elkaar. Dat draagt bij aan een gezellige vereniging. Maar houdt ook in dat de leden nodig zijn om onze vereniging draaiende te houden. We kunnen het als bestuur niet alleen met de trainers.

We vinden dat alle leden recht hebben op goede trainingen. Van jeugd tot recreant en van heren tot vrouwen. DOK geeft talent een kans. Zo ondersteunen we jeugdleden die extra willen trainen, kunnen trainers cursussen volgen en geven we aan stagiaires de kans om stage te lopen binnen onze vereniging.

Eén van de kenmerken van een gezonde vereniging is ook een goed financieel beleid. Het bestuur doet er alles aan om financieel gezond te blijven. Zowel samen met leden als met sponsoren.

Dit alles moet er toe leiden dat iedereen, jong en oud, man en vrouw, recreant en nevobo-lid, bij DOK op zijn of haar niveau leuk kan volleyballen!

Beleidsplan 2017-2020

Veilige omgeving
Een belangrijke voorwaarde voor het leuk kunnen volleyballen bij een vereniging, is dat iedereen zichzelf prettig en ook veilig voelt tijdens trainingen en wedstrijden. We vinden het belangrijk dat we een open vereniging zijn, waar we elkaar kunnen aanspreken op elkaars gedrag. Daarnaast willen we een gezellige en prettige speel- en werkomgeving hebben voor alle leden, coaches, trainers, scheidsrechters en andere vrijwilligers. Als er iets is, dan horen wij dat als bestuur graag. Binnen onze vereniging is het mogelijk om te praten met een vertrouwenspersoon. Dat is Susan Groenewegen.

Trainers
We zijn een breedtevereniging en bieden volleybal aan op verschillende niveaus. Dat betekent dat we goede trainers willen voor alle teams. Het trainersbestand moet uitgebreid worden (bijvoorbeeld een mini-trainer). Maar daarnaast willen we ook de huidige trainers blijven enthousiasmeren en hun volleybalkennis laten vergroten door bijvoorbeeld cursussen aan te bieden. Daarin past bijvoorbeeld ook het idee om jaarlijks een trainersclinic te organiseren

Meisjes
Door bij de jongste jeugd te beginnen met enthousiaste en goede volleybaltrainingen wordt de basis gelegd voor het volleybalspel. Dit vinden wij van essentieel belang. De laatste jaren is de jongste volleybalgroep (mini’s) gegroeid. Door de kwaliteit van de trainingen, leuke wedstrijden op verschillende niveaus en een gezellige vereniging te zijn, willen jeugdleden aan ons binden, ook als ze iets ouder worden. Dit hopen we onder andere te bereiken door aan talent een kans te geven. Het meedoen aan bijvoorbeeld het Open Nederlands Kampioenschap past hierin.

Jongens en heren
Helaas hebben we te maken met een landelijke trend waarbij we zien dat jongens minder gaan volleyballen. Toch willen we blijven investeren in de jongenstak. Onder andere door aparte trainingen speciaal voor jongens aan te bieden en door samen te werken met andere verenigingen. Zo kunnen we misschien toch een jongensteam bijeen krijgen en kunnen jongens zich meten tijdens de wedstrijden met leeftijdsgenoten. We hopen de jongens te kunnen behouden, zodat ook de herentak meer aanwas krijgt.

Recreanten
Ook de recreanten hebben recht op een goede trainer. Dat is misschien lastig, maar heeft zeker onze aandacht. Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om samen met andere verenigingen een competitie te starten voor recreanten, eventueel op verschillende niveaus.
Dames
D1 speelt in 2017-2018 hoofdklasse. D2 speelt in 2017-2018 3e klasse. De afstand tussen deze twee teams moet kleiner. Het beleid is erop gericht om D2 de komende jaren omhoog te helpen richting 1e klasse, zodat ze aansluiting vinden bij D1. D3 speelt 3e klasse en krijgt ook 2 trainingen per week aangeboden o.l.v. een trainer/coach.

Verenigingsgevoel
DOK is een dorpsvereniging, we willen graag dat de leden DOK ervaren als een gezellig dorpsvereniging. Daarom wordt een groot gedeelte van de wedstrijden op zaterdagmiddag gespeeld. Zodat verschillende teams weer bij elkaar kunnen kijken en jeugdleden weer de mogelijkheid hebben om bij de seniorenteams te kijken. Tevens hopen we dat ook meer mensen uit het dorp bij de wedstrijden komen.

GO4IT-DOK toernooi
In het kader van het verenigingsgevoel organiseren we ook ieder jaar het GO4IT DOK toernooi in september. Een leuke en gezellige GO4IT-DOK-dag, waarbij we wedstrijden spelen tegen andere teams.

Financieel gezond
DOK is een financieel gezonde vereniging. Dat komt omdat we de afgelopen jaren veel nieuwe sponsoren aan onze vereniging hebben weten te binden. Daar zijn we erg blij mee. Het is van belang voor de vereniging om deze sponsoren te behouden en op zoek te gaan naar meer sponsoren.

Vrijwilligers
Onze vereniging is van ons allemaal. We kunnen het als bestuur niet alleen samen met de trainers. We hebben de leden nodig om onze vereniging in stand te houden. Dus vragen we aan de leden om bij zichzelf af te vragen wat ze voor de vereniging zouden kunnen doen. Vele handen maken licht werk. Dit geldt niet alleen voor de leden, maar ook voor ouders. Betrokkenheid van ouders is belangrijk voor zowel het kind als voor de vereniging.

Scheidsrechters
Een probleem binnen onze vereniging was de laatste jaren het tekort aan scheidsrechters. We gaan het scheidsrechtersbeleid tegen het licht houden en aan alle leden (zowel volwassen als de oudste jeugdleden) scheidsrechterscursussen geven. Door meer leden te hebben die de wedstrijden mogen fluiten, staan niet iedere week dezelfde mensen op de bok als scheidsrechter. Tevens zijn we blij dat Klaas Klaassen en Janiek Hanken voor ons extra wedstrijden binnen en buiten Dwingel

Twitter mee ! #wesselingdok